Adresa
Nedima Filipovića 27, 71000 Sarajevo

Radno Vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 09:00 -  17:00

MISIJA

Naša misija je osigurati da se zaštite, poštuju i unaprijeđuju ljudska prava građana i građanki Bosne I Hercegovine. Djelujemo kao pokretači/ce društvenih promjena zasnovanih na demokratkskim principima, principima suštinske jednakosti, te na toleranciji, poštovanju i uvažavanju različitosti.

Svoju misiju ostvarujemo kroz:

– upoznavanje osvještavanje i odgovorno zagovaranje ostvarivanja ljudskih prava
– postizanje poštovanja ljudskih prava
– informisanje/edukacije građana i javnosti o ljudskim pravima
– izgradnju povjerenja i tolarenacije u zajednici
– jačanje uloge mladih, žena, manjina, osoba sa invaliditetom i LGBT populacije u društvu
– osnaživanje kapaciteta građanskog društva i pojedinaca_ki.

Centar za ljudska prava ImpAct svojim programom rada podstiče građane_ke na aktivan i odgovoran odnos u lokalnoj zajednici i šire. Vjerujemo da svi ljudi moraju biti jednaki pred zakonom, da demokratija podrazumijeva aktivno učešće građana_ki i da trenutno stanje po pitanju ljudskih prava nije nepromjenjivo i trajno.

VIZIJA

Zajedničkim snagama, stalnim trudom i radom postići ćemo velike stvari!
Vjerujemo da ćemo postati prepoznatljiva, važna i cijenjena organizacija na polju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji!

VRIJEDNOSTI

Naš rad se zasniva na 16 vrijednosti:

 1. Empatija – Suosjećamo sa svim problemima pojedinaca kojima su ugrožena ljudska prava.
 2. Istrajnost i dosljednost – Kontinuirana posvećenost ostvarenju vizije.
 3. Aktivizam – Spremnost da se u svakom trenutku organizujemo i djelujemo na prevazilaženje raznih vidova kršenja ljudskih prava.
 4. Posvećenost zaštiti ljudskih prava – Cijenimo i akcent stavljamo na mišljenje svakog pojedinca i pojedinke vezano za oblast našeg djelovanja i implementiramo ga u našem radu.
 5. Univerzalnost ljudskih prava – Poštujemo sva ljudska prava i temeljne slobode svih osoba u Bosni i Hercegovini kao i u svim zemljama svijeta.
 6. Usmjerenost i učinkovitost – Sve aktivnosti koje poduzimamo i podržavamo moraju imati svrhu i dovesti do jačeg uticaja. Pregledavamo sve aktivnosti i procjenjujemo taktike i mehanizme kojima se služimo za sticanje uticaja.
 7. Profesionalnost, vjerodostojnost i pouzdanost – Svoj rad obavljamo timski, stručno i odgovorno. Cilj nam je biti vrijedan partner i pouzdan izvor stručnosti.
 8. Transparentnost i odgovornost – Zalažemo se za transparentnost i otvorenost prema svojim ciljevima, strukturi i aktivnostima.
 9. Saradnja i solidarnost – Saradnja je ključna za naše postojanje i rad. Podržavamo se međusobno i djelujemo zajedno sa partnerskim organizacijama, institucijama, pojedincima i pojedinkama. Udruživanje nas čini jačim!
 10. Inkluzivnost – kreiranje ambijenta dobrodošlice ne samo za različite ljude, već i ideje.
 11. Poštovanje – za tim Udruženja, kao i za spoljne saradnike.
 12. Pravednost – tretiranje svake osobe i događaja odgovarajućim i proporcionalnim odgovorom.
 13. Raznolikost – ne samo u sastavu tima Udruženja, već i u tome s kim sarađujemo, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, nacionalno podrijetlo, religiju, dob, spol, seksualni identitet, seksualnu orijentaciju, tjelesni invaliditet, probleme mentalnog zdravlja , i / ili probleme sa zloupotrebom opojnih sredstava.
 14. Kreativnost – prepoznavanje postojećih problema, razvijanje i predlaganje rješenja.
 15. Odgovornost – prihvatanje pozitivnih ili negativnih posljedica ne samo za lične misli, riječi, postupke, već i cijelog tima.
 16. Hrabrost – snaga da se sve navedene vrijednosti podržavaju čak i u situacijama kada je Udruženje suočeno sa nedaćama.

OSTVARIVANJE MISIJE I VIZIJE

Našu misiju i viziju ostvarujemo kroz naše ciljeve i djelovanje.  

Da bi se misija i vizija oživotvorila trudimo se da upoznamo građane, instutucije i organizacije sa pravima, obavezama i dužnostima koje proističu iz:

 • Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa svim pratećim protokolima,
 • Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima,
 • Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima,
 • Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima,
 • Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,
 • Drugog Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne,
 • Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije,
 • Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena,
 • Fakultativnog protokola uz Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena,
 • Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka,
 • Konvencije o pravima djeteta,
 • Konvencije o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida,
 • Deklaracije o pravu i odgovornosti pojedinaca, grupa i društvenih organa da unapređuju i štite univerzalno priznata ljudska prava i osnovne slobode,
 • Kodeksa ponašanja lica odgovornih za primjenu zakona,
 • Osnovnih načela nezavisnosti sudstva,
 • Skupa minimalnih pravila o postupanju sa zatvorenicima,
 • Načela medicinske etike koja se odnose na ulogu zdravstvenog osoblja a naročito ljekara u zaštiti zatvorenika i lica u pritvoru od mučenja i drugih svirepih nečovječnih ili ponižavajućih postupaka,
 • Deklaracije o osnovnim načelima pravde u vezi sa žrtvama krivičnih djela i zloupotrebe vlasti,
 • Evropske konvencije o spriječavanju mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka,
 • Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina,
 • Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima,
 • Evropske socijalne povelje,
 • Evropske konvencije o vršenju dječijih prava,
 • Haških preporuka o pravu nacionalnih manjina na obrazovanje,
 • Preporuka iz Lunda o djelotvornom učešću nacionalnih manjina u javnom životu,
 • Preporuka iz Osla o pravu nacionalnih manjina na upotrebu sopstvenog jezika i svih drugih međunarodnih i domaćih dokumenata koji građanima pružaju prava i/ili mogućnost zaštite u slučaju kršenja njihovih ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Direktorica Bojana Naimarević

BOJANA NAIMAREVIĆ-BIOGRAFIJA

Bojana Naimarević je pravnica sa dugogodišnjim iskustvom u nevladinom sektoru. Počela je kao aktivistica, zatim je radila na pozicijama projekt asistentice i projekt menadžerice, a danas zahvaljujući njenom znanju i iskustvu obavlja funkciju direktorice našeg udruženja.
Kroz 15+ godina djelovanja radila je na brojim projektima u Bosni i Hercegovini, ali u regionu. Između ostalih, radila je na temama kao što su aktivizam, pomirenje, suočavanje sa prošlošću, vladavina prava, ženska prava, prava radnika, komunikacijske vještine do tema koje su užeg pravnog usmjerenja kao što su ustavni poredak Bosne i Hercegovine, put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, tretiranje ljudskih prava kroz Ustav Bosne i Hercegovine, harmonizacija propisa i ujednačavanje sudske prakse u oblasti krivičnog prava…
Certificirana edukatorica za teme roda, spola, predrasuda, stereotipa i ženskih prava kao i za temu nenasilne komunikacije.
Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada, među kojima se najviše ponosi nagradom „Volonter godine“ koju je dodijelio Grad Zenica 2013.godine kao priznanje za njen izuzetan doprinos lokalnoj zajednici.