Adresa
Nedima Filipovića 27, 71000 Sarajevo

Radno Vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 09:00 -  17:00

Centar za ljudska prava ImpAct

ZAJEDNO SA UDRUŽENJEM CHR-IMPACT ZA LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

UKRATKO O NAMA:

Centar za ljudska prava ImpAct je nevladina, neprofitna organizacija osnovana krajem 2020. godine u Sarajevu.

Naše udruženje teži promovisanju i zaštiti ljudskih prava, izgradnji povjerenja i tolerancije u zajednici, te jačanju uloge mladih, žena, manjina, osoba sa invaliditetom i LGBT populacije u društvu, kao i osnaživanju kapaciteta građanskog društva i pojedinaca/ki na teritoriji Bosne i Herecegovine.

Naš rad se zasniva upoznavanju, osvještavanju i odgovornom zagovaranju ostvarivanja ljudskih prava u svrhu kreiranja boljih društvenih, ekonomskih i političkih uslova za život.

Naši aktivisti o diskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti

Pogledajte detaljnije u priloženom videu

AKTUELNI PROJEKTI