Adresa
Nedima Filipovića 27, 71000 Sarajevo

Radno Vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 09:00 -  17:00

Centar za ljudska prava ImpAct

ZAJEDNO SA UDRUŽENJEM CHR-IMPACT ZA LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

UKRATKO O NAMA:

Centar za ljudska prava ImpAct je nevladina, neprofitna organizacija osnovana krajem 2020. godine u Sarajevu.

Naše udruženje teži promovisanju i zaštiti ljudskih prava, izgradnji povjerenja i tolerancije u zajednici, te jačanju uloge mladih, žena, manjina, osoba sa invaliditetom i LGBT populacije u društvu, kao i osnaživanju kapaciteta građanskog društva i pojedinaca/ki na teritoriji Bosne i Herecegovine.

Naš rad se zasniva upoznavanju, osvještavanju i odgovornom zagovaranju ostvarivanja ljudskih prava u svrhu kreiranja boljih društvenih, ekonomskih i političkih uslova za život.

Naši aktivisti o diskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti

Pogledajte detaljnije u priloženom videu

AKTUELNI PROJEKTI

Projekat “Zaposlena žena”

Projekat “Zaposlena žena”

Da li ste znali da se, po podacima Federalnog Zavoda za zapošljavanje iz februara mjeseca 2022. godine, na Birou za
“SLOBODA GOVORA ≠ GOVOR MRŽNJE”

“SLOBODA GOVORA ≠ GOVOR MRŽNJE”

“SLOBODA GOVORA ≠ GOVOR MRŽNJE” U subotu 25.09. putem Zoom platforme održali smo edukaciju pod nazivom “SLOBODA GOVORA ≠ GOVOR MRŽ