Adresa
Nedima Filipovića 27, 71000 Sarajevo

Radno Vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 09:00 -  17:00

“SLOBODA GOVORA ≠ GOVOR MRŽNJE”

U subotu 25.09. putem Zoom platforme održali smo edukaciju pod nazivom “SLOBODA GOVORA ≠ GOVOR MRŽNJE”. Četrdesetak učesnika i učesnica imalo je priliku slušati o govoru mržnje kroz različite pojavne aspekte kao i pogledati i prokomentarisati kampanju Magazina Buka protiv govora mržnje “Hejt Sloveni”.

Edukaciju su vodili profesorica Lejla Turčilo sa Fakulteta Političkih nauka u Sarajevu i gospodin Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik magazina “Buka”. Edukacija je provedena u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert i kompanijom Klas.