Adresa
Nedima Filipovića 27, 71000 Sarajevo

Radno Vrijeme
Ponedjeljak - Petak: 09:00 -  17:00

Kampanja “GLAS RAVNOPRAVNOSTI“

Kampanja “GLAS RAVNOPRAVNOSTI“ se sprovodila tokom marta/ožujka i aprila/travnja i obuhvatila informativno-edukativne tekstove o ženskim pravima, položaju žena kroz historiju uz osvrt na trenutni položaj žena u bosanskohercegovačkom društvu, te problemima sa kojima se susreću. Cilj kampanje je bio da se razmotri da li i u kojoj mjeri je u BiH postignuta rodna ravnopravnost, te na koji način se može smanjiti diskriminaciju.

U sklopu kampanje je objavljivana lična priča Amele Talić, kako je biti žena sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Amela u svom tekstu govori da je u pitanju visok stepen diskriminacije na osnovu onoga što jesu, na osnovu sudbinskog predodređenja za koji sami nisu krivi.

Bosna i Hercegovina je prihvatila brojne dokumente Evropske Unije koji zabranjuju različite vidove diskriminacije, pa i one po osnovu invaliditeta. Međutim, Amela kaže da u praksi to izgleda drugačije:

„Država ne ulaže dovoljno da prilagodi sve ili bar većinu aspekata života osobama sa invaliditetom, diskriminacija je što nemamo mogućnost izbora – birate ono što vam je prilagođeno a ne ono što u osnovi želite, diskriminacija je što vas ljudi gledaju kroz vaš nedostatak a ne ono što možete i ono koliko vrijedite.“

Kampanja se završila objavljivanjem videa u čijoj realizaciji je učestvovalo 12 ljudi, a video snimci su pristigli iz Sarajeva, Zenice, Mostara, Tuzle, Banja Luke, Prijedora i Gradiške.

Da, feminizam nije samo za žene, dokazali su Amar Ćatović, Husejin Gluhić, Nihad Ferhatović i Ajdin Arnautović koji su se pridružili njihovoj borbi za ravnopravnost! Takođe, veliko HVALA i BRAVO za hrabre i glasne djevojke i žene: Anastasiju Katić, Brankicu Smiljanić, Marijanu Klapić, Nikolinu Bulović, Vildanu Hrnjić, Anu Mikulić, Jadranku Miličević i Nikolinu Kunić.

O svome iskustvu u kampanji, kao i o značaju same kampanje nekoliko riječi je podijelila Brankica Smiljanić:

„Iako mislimo da ovakvih kampanja ima dosta, vjerujte da to nije slučaj. Ženska ravnopravnost u patrijarhalnom društvo kao što je bh. društvo nekako uvijek bude i ostane na margini. Ova kampanja je bitna, zato što odgovara na pitanja koji su problemi i šta bi da se druga strana nađe u našim cipelama uradila. U kampanju su uključene žene koje su dio javnog života i one koje to nisu, ali su svojim glasom aktivistkinje na društvenim mrežama i muškarci koji ruše stereotipe da nema feminista. Sve u svemu ponosna sam što sam bila dio ove kampanje. Glas nas svih treba da bude samo jači, nikako slabiji i promijene moraju da dođu. Neće preko noći, borba traje godinama, samo ne treba odustati.“

POGLEDAJTE VIDEO KAMPANJE: